Neurotoksiske stoffer

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er neurotoksiske stoffer?

Neurotoksiske stoffer er stoffer, der er giftige for nervesystemet, dvs. hjernen, rygmarven og nerverne. Et eksempel på disse stoffer er organiske opløsningsmidler, som kan give synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og rystelser.

Der forefindes kun begrænset viden om, hvilke kemiske stoffer i arbejdsmiljøet der kan skade hjernen og nervesystemet. Men meget tyder på, at det er forskelligt, hvordan folk påvirkes af stofferne, fordi påvirkningen bl.a. bestemmes af, hvilke andre kemiske stoffer man udsættes for.
Hvis man arbejder med neurotoksiske stoffer, risikerer man ikke kun selv at få alvorlige skader. Er man gravid, kan stofferne også påvirke fostrets udvikling.

Læs mere i afsnit om graviditet, KRAN-stoffer, reproduktionsskader og organiske opløsningsmidler.