Mærkning og klassificering

Se afsnit om fareetiket.