Graviditet

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Kemiske stoffer og andre miljøfaktorer kan påvirke både mænds og kvinders evne til at få børn.
Om nogle kemiske stoffer og materialer siger man, at de er reproduktionsskadende, og det betyder netop, at stofferne påvirker vores evne til at få børn, eller at de påvirker fostret hos den gravide kvinde (se afsnit om reproduktionsskader).

 

Gravid-APV

En arbejdsgiver skal, når han/hun får oplyst, at en ansat er gravid eller ammer, sørge for at det i APV’en vurderes, om der er risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditet eller amning (se afsnit om arbejdspladsvurdering).
På baggrund af den gravide eller ammendes konkrete arbejdsforhold skal arbejdsgiveren derfor lave en risikovurdering, hvorefter det besluttes, hvorvidt den gravide eller ammende kan udføre en bestemt arbejdsopgave, dvs.

  • om den gravide kan fortsætte sit arbejde under de eksisterende forhold
  • om arbejdsmiljøforbedringer er nødvendige, fx substitution og tekniske værnemidler (se afsnit om substitution og udsugning)
  • om den gravide bør omplaceres
  • om det er muligt for den gravide at blive på arbejdspladsen.

 

Graviditetspolitik

Det er en stor fordel, hvis man som virksomhed har overvejet, hvordan graviditet skal håndteres, før kvindelige medarbejdere fortæller om deres graviditet. En graviditetspolitik berører dette emne og formulerer derfor, hvad virksomheden vil gøre for at fastholde de gravide i deres arbejde så længe som muligt. Kort sagt betyder en graviditetspolitik, at man som virksomhed tager ansvar for, at den gravides arbejdsmiljø og opgaver ikke er en trussel for barnets udvikling. I stedet tilpasser man arbejdet, så den gravide kan forblive en effektiv medarbejder så længe som muligt. Derfor vil en gravid-APV være oplagt at inkludere i virksomhedens graviditetspolitik.

 

Hvad kan skade en graviditet?

Som gravid skal man være ekstra opmærksom på sine arbejdsforhold og det miljø, man arbejder i, herunder de sundhedsfarer, som er forbundet med de kemikalier, man arbejder med. Det gælder særligt, hvis kemikalierne er mærket med følgende risikosætninger (se afsnit om risikosætninger):

R60: Kan skade forplantningsevnen
R61: Kan skade barnet under graviditeten
R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63: Mulighed for skader på barnet under graviditeten

eller

R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader

Det samme gælder, hvis stoffets etikette bærer H-sætningerne (se afsnit om H-sætninger):

Repr. 1A/1B; H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 1A/1B; H360F Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 1A/1B; H360D Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 2; H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 2; H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen
Repr. 2; H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

Eller

Muta. 1A/1B; H340 Kan forårsage genetiske defekter

Ud over kemikalierne udgør tunge løft, hårdt fysisk arbejde og arbejde, der indebærer risiko for ulykker (fx faldulykker) en særlig fare for gravide kvinder. Er man gravid, bør man derfor undgå disse situationer, ligesom man ikke bør udføre arbejde, som kræver brug af åndedrætsværn (se mere om åndedrætsværn i afsnittet om masker).

Læs også afsnit om hormonforstyrrende stoffer, reproduktionsskader og KRAN-stoffer.