Epidemiologi

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Epidemiologi er læren om sygdommens opståen og udbredelse. Det kan bl.a. dreje sig om sygdomme og helbredsforstyrrelser, som er knyttet til arbejde eller arbejdsmiljø.