I fremtiden skal arbejdsmiljøet i højere grad handle om sundhed

Vores helbred bliver påvirket af arbejdet, og vores arbejde påvirkes, hvis vi er syge eller dårligt fungerende. Derfor vurderer eksperter, at fremtidens arbejdsmiljø mere kommer til at handle om at styrke den generelle sundhed på arbejdspladsen, end om hvordan man udfører sit arbejde.
Læs mere her
https://amid.dk/nyheder/vfa/2019/marts/i-fremtiden-skal-arbejdsmiljoeet-i-hoejere-grad-handle-om-sundhed/