Gør klar til nye REACH krav for nanomaterialer

Senest den 1. januar 2020 skal virksomheder give flere informationer om deres nanomaterialer på EU-markedet i henhold til REACH-forordningen. ECHA opfordrer potentielle registranter til at gøre sig bekendt med de nye lovkrav.
Læs mere her