Glyphosat er blevet fornyet i 5 år

I et appeludvalg under EU Kommissionen er der på et møde d. 27. november opnået flertal for at forny godkendelsen af glyphosat, som er det mest anvendte ukrudtsmiddel i Danmark.

Fordi godkendelsen af aktivstoffet glyphosat nu bliver fornyet i EU, skal alle produkter med glyphosat revurderes i medlemslandene. Det betyder, at ny viden fra aktivstofvurderingen, herunder de nye godkendelsesbetingelser, skal inddrages i produktvurderingen.

Hvis et aktivstof derimod får en forlænget godkendelse, så sker det på de allerede gældende vilkår, og produkter med aktivstoffet skal derfor ikke revurderes.
Læs mere her
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/glyphosat-er-blevet-fornyet-i-5-aar/