Folketinget er klar med forbud mod at vaske og påfylde pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer

Med et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bliver det forbudt at vaske og påfylde pesticidsprøjter i nærheden af drikkevandsboringer. Det skal føre til bedre beskyttelse af grundvandet.
Læs mere her
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/folketinget-er-klar-med-forbud-mod-at-vaske-og-paafylde-pesticidsproejter-naer-drikkevandsboringer/