Frimængde

Kender du reglerne for frimængde?

Har du som virksomhed håndtering af farligt gods over frimængden, skal virksomheden udpege en eksamineret Sikkerhedsrådgiver, der skal registreres hos Beredskabsstyrelsen.

Frimængden fastlægges ud fra en point sums beregning ud fra hvert enkelt produkt, der er farligt gods og kan være forskellig.

Mediator kan hjælpe din virksomhed med afklaring om frimængden overskrides i jeres daglige håndtering af farligt gods. Mediator kan fungere som jeres eksterne Sikkerhedsrådgiver der samtidig rådgiver jer omkring best practice løsninger i den daglige håndtering af farligt gods.

Mediator kan hjælpe dig med:

Du er velkommen til at kontakte Mediator, hvis du er udfordret med håndteringen af dit farlige gods. Vi kommer gerne og besøger dig og din virksomhed til en snak omkring farligt gods, oplag, frimængde  og sikkerhedsrådgivning, hvis du vil høre mere om fordelene ved at samarbejde med Mediator.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.