EU regler om Giftinformation: Hvornår er der krav om UFI-koder på etiketten?

De europæiske regler, der harmoniserer de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer – i Danmark Giftlinjen, er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af 22. marts 2017. Indberetningerne kommer til at gælde blandinger, der er klassificerede farlige pga. af sundhedsfare eller fysisk fare.
Læs mere her
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/dec/eu-regler-om-giftinformation-hvornaar-er-der-krav-om-ufi-koder-paa-etiketten/