EU-database over alle plastik additiver vil yderligere forbedre sikkerheden for kemikalier

ECHA:
ECHA og industrien har kortlagt en række kemikalier, der anvendes som tilsætningsstoffer i plast. Oplysningerne vil blive brugt af ECHA til at identificere prioriterede stoffer til yderligere vurdering.
Læs mere her
https://echa.europa.eu/da/-/high-volume-plastic-additives-mapped

Cefic:
Den omfattende oversigt over alle plastik additiver, er et vigtigt skridt hen imod en bedre risikovurdering af disse stoffer under REACH og CLP.
Læs mere her
https://cefic.org/media-corner/newsroom/