Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater).
Den, som fremstiller varer, som er nævnt i bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192701