Virksomheder kan søge om tilskud til at miljømærke produkter