Cases

MST logo

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har støttet et projekt hvor ønsket har været at udvikle et alternativ til traditionel trykimprægneret træ med en forbedret sundheds- og miljøprofil.

Denne rapport beskriver resultaterne af forsøget på at udvikle en metode til at modificere træ med 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethylenurea (DMDHEU). Projektet er gennemført i perioden 2014-2017 i samarbejde mellem virksomhederne mediator A/S og IWT ApS. Resultaterne viser, at det er muligt at modificere fyrretræ med DMDHEU. Metoden leverer fine resultater ved kombinationen af accelereret ældning og efterfølgende svampetest, hvilket understreger, at metoden har et stort potentiale. Man er dog ikke i mål: Der er udfordringer med at få fikseret tilstrækkeligt DMDHEU i træet til at opnå den ønskede beskyttelse mod svampeangreb. En del af resinen kan således udvaskes, hvilket er en sandsynlig årsag til de utilfredsstillende resultater, der opnås, når den standardiserede svampetest kombineres med accelereret udvaskning. Herudover forringes træets slagbrudstyrke i en vis grad af modificeringen. Dette anses dog ikke for at være en begrænsende faktor for metodens anvendelighed i kommerciel henseende. Skulle det lykkes at videreudvikle metoden, så fikseringen af DMDHEU øges og udvaskningen mindskes, anses processen som et lovende alternativ til kemisk træbeskyttelse og til anvendelsen af truede tropiske træsorter.

Billede2

Solar er en teknisk grossistvirksomhed indenfor el, vvs og ventilation, som kan kalde sig en af Danmarks førende og mest moderne virksomheder indenfor sit felt.
Virksomhedens hovedkontor og centrallager har til huse i Vejen, foruden to kompetencecentre og ti servicecentre centralt placeret i Danmark.
Som rådgiver bistår mediator Solars ledelse i både operationelle og strategiske tiltag.
Sprayprodukter, kabler, telefoner og andet elektrisk udstyr er et udpluk af de produkter, Solar beskæftiger sig med, og som er knyttet til kemi.
Produkterne er derfor underlagt den omfattende lovgivning på kemiområdet. Vi rådgiver Solar i, hvordan virksomheden agerer i tråd med den komplekse og hastigt udviklende kemikalielovgivning.
Vores erfaringer herfra danner efterfølgende fundament for udvikling af Solarskolen. Via skolen videregives den lovgivningsmæssige erfaring til Solars kunder, installatører m.m, således viden og sikkerhed forankres ud i virksomhedens yderste led.
I en ECOonline-database gøres alle informationer tilgængelige for Solars kunder, hvorved de let og enkelt kan søge råd og vejledning ved anvendelse af virksomhedens produkter.

BESTSELLER_logo_and_house_black_2012

BESTSELLER er en tøj- og accessory-virksomhed med forskellige brands målrettet det danske og internationale marked. Indtil nu sælger virksomheden sine produkter på 53 verdensomspændende markeder, ligesom den samarbejder med omkring 300 fabrikker i bl.a. Kina, Indien, Tyrkiet og Italien.

Med sit “code of conduct” proklamerer BESTSELLER, at de vil være i ”compliance” med den gældende lovgivningen. Det gælder bl.a. den lovgivning, som er forbundet med de kemikalier, der optræder i BESTSELLERs tekstil-, kosmetik- og andre accessory-produkter. Der er således tale om produkter, virksomheden bl.a. importerer fra lande i og udenfor EU.

I kraft af sin rolle som importør stiller kemikalielovgivningen store krav til BESTSELLERs dokumentation og kontrol af sine produkter. Det kræver et solidt kendskab til både danske og internationale regler.

Hertil skal nævnes de regler og tekniske forskrifter, virksomheden er underlagt, når accessories, som f.eks. skoplejemidler, oplagres i virksomheden.

Efter kyndig vejledning og rådgivning fra mediator har BESTSELLER dels fået struktur på sine indkøb af kemiholdige produkter og dels sit oplag af brandfarlige væsker.

Kontakt

Kontakt os på telefon 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.