Nyheder

2. februar 2018

Nyt fra mediator

Godt nytår til alle vores læsere – nye som gamle. Håber du har fået taget godt imod det nyt år. Her hos mediator A/S er vi […]
2. februar 2018

Miljøstyrelsen foreslår nye vejledende klassificeringer for mere end 50.000 kemiske stoffer

Nu får virksomheder en hjælpende hånd i forhold til at vurdere, hvordan de skal selvklassificere kemiske stoffer, hvor der f.eks. ikke findes tilstrækkelige informationer fra dyreforsøg. […]
2. februar 2018

Nye AT-vejledninger

At-vejledning D. 6.1-5 om støj At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn At-vejledning 1.9.3-1 om teleskoplæssercertifikat   At-vejledning D. 6.1-5 om støj Denne vejledning oplyser om, […]
2. februar 2018

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for bekæmpelsesmidler, jf. kemikalielovens § 33, i det omfang de er godkendelsespligtige i medfør af bekæmpelsesmiddelforordningerne, jf. § 2, nr. 2, samt […]
2. februar 2018

Biocider: Hvordan du som professionel bruger kan at sikre, at et produkt forbliver på markedet

Hvis du som professionel bruger står i en situation, hvor din leverandør ikke ønsker at forny sin godkendelse af et produkt, må du sikre, at produktet […]
2. februar 2018

Ny regulering af mellemstore fyringsanlæg

Ny EU-regulering af mellemstore fyringsanlæg træder i kraft 19. december 2017. I den forbindelse er der blevet udstedt en ny bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. […]
21. december 2017

Nyt fra mediator A/S

Årets hyggeligste måned er ved at gå på hæld og vi slukker computeren for en stund og tager hjem og hygger os med familie og venner. […]
21. december 2017

Støjforebyggelse siden 80′ erne har båret frugt

Ny forskning blandt ansatte i 11 brancher med meget støj viser ikke nogen sammenhæng mellem de aktuelle støjniveauer og høretab. Høreværn, støjafskærming og anden forebyggelse ser […]
21. december 2017

Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord. Læs mere her […]
21. december 2017

Folketinget er klar med forbud mod at vaske og påfylde pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer

Med et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bliver det forbudt at vaske og påfylde pesticidsprøjter i nærheden af drikkevandsboringer. Det skal føre […]
21. december 2017

700 kosmetik produkter kontrolleret for det stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel MI

Forbuddet mod at anvende det stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden, overholdes i de fleste tilfælde. Det viser Miljøstyrelsens seneste stikprøvekontrol. […]
20. december 2017

MST har bevilget støtte til projekt om miljømærkning i samarbejde med modevirksomheden Mos Mosh A/S

Mediator A/S har i samarbejde med MOS MOSH A/S modtaget tilsagn om støtte til konsulenthjælp i forbindelse om miljømærkning af beklædning fra Miljøministeriet. Endnu et spændende projekt, […]
4. december 2017

Nyt fra mediator A/S

Selv om vi skriver december, er her stadig fuld damp på kedlerne. Der sker hele tiden nyt og REACH er stadig hot. Er du klar til […]
4. december 2017

REACH-deadline nærmer sig: Hvad gør andre?

En ny hjemmeside fra Miljøstyrelsen beskriver danske virksomheders erfaringer med REACH-registrering. Senest den 31. maj 2018 skal præregistrerede stoffer i mængder på helt ned til 1 […]
4. december 2017

Enighed om ny kemiindsats 2018-21

Alle Folketingets partier er blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021. I alt fordeles knap 285 mio. kroner. Læs mere her http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/enighed-om-ny-kemiindsats-2018-21/
4. december 2017

Er dit barn udsat for problematisk kemi?

4 ud af 10 børnefamilier har rengøringsmidler og andet kemi stående i børnehøjde. En ny kampagne skal udbrede gode råd, så børn beskyttes bedre mod problematisk […]
4. december 2017

Glyphosat er blevet fornyet i 5 år

I et appeludvalg under EU Kommissionen er der på et møde d. 27. november opnået flertal for at forny godkendelsen af glyphosat, som er det mest […]
4. december 2017

Biocider: Udvikling af alternativ til traditionel trykimprægneret træ

Denne rapport beskriver resultaterne af forsøget på at udvikle en metode til at modificere træ med 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethylenurea (DMDHEU). Projektet er gennemført i perioden 2014-2017 i samarbejde […]
4. december 2017

Ny teknologi skal afdække lastbilers NOx-snyd

Miljøstyrelsen tester i denne uge en ny teknologi, som kan måle, om lastbiler udleder for meget NOx. Det sker efter, at politiets kontrol tidligere på året […]
4. december 2017

Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliard-gevinst

EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det […]
23. november 2017

Regulatory workshop

Invitated speaker at Byefouling regulatory workshop, in Visp, LONZA site Jens Haugaard og Rasmus Broen Pedersen fra mediator A/S er netop vendt hjem fra denne spændende workshop i Schweiz […]
9. november 2017

Virksomheder kan søge om tilskud til at miljømærke produkter

I forlængelse af Miljøstyrelsens pulje i 2016 om tilskud til konsulenthjælp til miljømærkning, afholder Miljøstyrelsen nu en ekstra runde for ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker […]
9. november 2017

Nyt fra mediator A/S

Velkommen til de mange nye læsere af AJOUR. I løbet af efteråret har AJOUR fået 30% flere nye læsere – det er fantastisk, så mange har […]
9. november 2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af […]
9. november 2017

Danske organisationer til kamp mod problematisk kemi

Erhvervslivet, forskere og NGO’er gør nu fælles front med Miljø- og Fødevareministeriet mod fire ftalater med hormonforstyrrende effekter. Læs mere her http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/danske-organisationer-til-kamp-mod-problematisk-kemi/
9. november 2017

Ny lovgivning skal beskytte forbrugerne mod tatoveringsfarver

Over 4000 kemikalier ventes forbudt eller reguleret i tatoveringsfarver med kommende EU-regler, der skal beskytte forbrugerne mod skadelig kemi. Danmark har spillet en markant rolle i […]
9. november 2017

Derfor taler vi forbi hinanden, når vi taler om sikkerhed

Når toplederen taler om sikkerhed, er det ikke det samme, han taler om, som når mellemlederen eller produktionsarbejderen taler om sikkerhed. Det udfordrer samarbejdet, viser en […]
9. november 2017

EU har ikke truffet beslutning om fornyelse af glyphosat

På mødet i Den stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder kunne der ikke opnås enighed om Kommissionens forslag om en fornyelse af glyphosat for […]
9. november 2017

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

En vandforsyning, som er ansvarlig for et vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal sikre, […]
9. november 2017

Nye regler om kontrol af drikkevandet

Fremover skal drikkevandets kvalitet kontrolleres, hvor det bliver tappet fra vandhanen. Drikkevandet skal også kontrolleres inde på vandværket og i vandforsyningernes ledningsnet. Det fremgår af den […]
9. november 2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Der betales afgift ved udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Pligten til at betale afgift omfatter udledning af NO2-ækvivalenter fra følgende områder: 1) Danmark, herunder […]