Miljøstyrelsen afholder informationsmøder om Miljøvurderingsloven