Velkommen til mediator A/S

Vi arbejder med lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø

Tilmeld dig GRATIS nyhedsservice

Du får et udpluk af de nyeste og mest relevante love, bekendtgørelser, EU forordninger og direktiver.

Der er kommet svar fra det Europæiske kemikalieagentur (ECHA) mht. til status på ’Pyrethrins and Pyrethroids’ (CAS- nr. 8003-34-7) ift. art. 95-reglerne.
Efter at aktivstoffet ’Pyrethrins and Pyrethroids’ er lagt sammen med CAS-nr. 89997-63-7 (Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents), er ’Pyrethrins and Pyrethroids’ ikke længere bundet op på en sagsakt hos ECHA, og er som følge heraf fjernet fra art. 95-listen. ’Pyrethrins and Pyrethroids’ er dog endnu ikke udgået af revurderingsprogrammet, men mangler tilsyneladende en stof leverandør der vil overtage rollen som deltager/aktør i revurderingen af aktivstoffet. ECHA har udsendt en åben invitation i forbindelse med dette, og den er gyldig indtil den 9. november 2018. Indtil da må PT18/19-produkter godkendt med ’Pyrethrins and Pyrethroids’ forblive på markedet, selvom aktivstoffet ikke er opført på art. 95-listen, men hvis ingen stof leverandører melder sig som aktør for aktivstoffet inden denne dato, er der risiko for, at den kompetente myndighed for revurderingen af ’Pyrethrins and Pyrethroids’ lader aktivstoffet udgå af revurderingsprogrammet. Sker dette, er biocidholdige produkter med ’Pyrethrins and Pyrethroids’ ikke længere lovlige, og skal i stedet godkendes med et aktivstof, som er godkendt (eller under revurdering) efter biocidforordningen.

Mediator kan naturligvis hjælpe.