slidersliderslidersliderslider

Mediator A/S er en konsulentvirksomhed, hvor vi beskæftiger os med lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.

 

Vi løser bl.a. følgende opgaver: Kompetenceafklaring, bevis på din viden eller uddannelse
Ajourføring af sikkerhedsdatablade
-Vi sørger for at holde dine sikkerhedsdatablade opdateret i forhold til den nyeste REACH- og CLP-lovgivning. P. t kan vi levere på 19 sprog og flere kommer til.

Vejvisning ved produktlancering
– Vi finder gældende lovgivning og fortæller dig hvordan du bedst går til markedet med netop dit produkt. Denne viden er på et højt regulatorisk niveau og omfatter bl.a. kosmetik, kemi og biocider og dækker alle lande i EU og EEA.

Uddannelse
– Vi udbyder kurser tilpasset din virksomhed i netop de emner, I har fokus på. Derudover tilbyder vi kurser i basislovgivning og flere moduler eller blot en eksamen i Educado ® – Exam.SDS.advisor. På den måde har du mulighed for at få bevis på din kunnen.

netvaerk

uddannelse_knap

Når et kemikalie leveres til erhvervsmæssig brug, skal leverandøren forsyne brugeren med et letforståeligt sikkerhedsdatablad på dansk for hvert farligt stof eller materiale. Er leverandørledet flerstrenget, gælder det leverandører i alle led.

EU har skærpet kravene til kompetence i forbindelse med udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade. De skal udarbejdes af en kompetent person, der via sin uddannelse, erfaring og videreuddannelse har tilstrækkelig viden til at udarbejde de respektive punkter i sikkerhedsdatabladet eller hele sikkerhedsdatabladet. Der er ikke krav om at én person besidder al viden og der må uddelegeres eller hentes hjælp fra tredjepart. Men den kompetente person skal have modtaget relevant uddannelse og passende genopfriskningskurser. Deltagelse i kurser med tilhørende eksaminer og/eller certificering er derfor vigtigt vidnesbyrd om at kompetencen er på plads.
Er din viden på det nødvendige niveau? Har du brug for et eksamensbevis på din viden? Eller har du brug for et vidensløft?

test-din-viden_knap

Vi hjælper dig med afklaringen af dit vidensniveau
– Du vil modtage et opgavesæt via mail
– Vi evaluerer dine svar og du får personlig feedback på dit niveau
– Du får konkret viden om, hvordan du kan gå direkte til eksamen eller efteruddanne dig.