Velkommen til mediator A/S

Vi arbejder med lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø

Tilmeld dig GRATIS nyhedsservice

Du får et udpluk af de nyeste og mest relevante love, bekendtgørelser, EU forordninger og direktiver.

Tilmelding til nyhedsdag den 14. juni

Så er vi klar med programmet til nyhedsdag den 14. juni kl. 09.00 – 12.30.
Overskrifterne bliver risikostyring i virksomheder ved Torben Møller-Larsen,
TML Safety Engineering.

Regulatorisk update, hvor det er REACH efter deadline, desinfektionsmidler, Biocider, CLP, Eksponeringsscenarier, CMR-stoffer i tekstiler og de nye EU kriterier for hormonforstyrrende stoffer, vi har på dagsordenen.

Derudover vil vi komme ind på PR-registrering og de nye regler for arbejdspladsbrugsanvisninger.
Sidst men ikke mindst lovovervågning – et spændende område, som kan spare dig for en masse tid og bekymringer.